הפאמפס, רורהנבאקה
תנין בפרופיל
תנין מציג פרופיל בפאמפס ברורהנבאקה
צילום: בר מנסור
שתף