המכרות בסרו ריקו, פוטוסי
הנוף ממכרות סרו ריקו
הנוף הנראה מאזור המכרות בסרו ריקו בפוטוסי
צילום: אורן איילון
שתף