לנקין, גואטמלה
נהר הקהבון סמוך ללנקין
נהר קהבון הידוע
צילום: שירן פינקלשטיין
שתף