וולקן פקאיה
אפר ועשן בפקאיה
האפר הרב בוולקן פקאיה
צילום: ברק מידן
שתף