וולקן פקאיה
כמו פרח בר...
פרח בר בפקאיה
צילום: ברק מידן
שתף