מערות השיש, קארטרה אוסטראל
שטים בתוך מערות השיש המיוחדות
עוברים בין מערות השיש השונות בקארטרה אוסטראל
צילום: דרור סיוון
שתף