מערות השיש, קארטרה אוסטראל
מתקרבים אל מערות השיש
מערות השיש הולכות ונגלות אט אט בקארטרה אוסטראל
צילום: דרור סיוון
שתף