שמורת סרו קסטייו, קארטרה אוסטראל
צוקים בגובה העננים בסרו קסטייו
העננים מקיפים את הצוקים הנישאים לגובה רב בשמורת סרו קסטייו
צילום: דרור סיוון
שתף