שמורת סרו קסטייו, קארטרה אוסטראל
צוקים מרשימים בסרו קסטייו
צוקים מרשימים ומושלגים בשמורת סרו קסטייו
צילום: דרור סיוון
שתף