הקרחון התלוי, קארטרה אוסטראל
הקרחון התלוי בין ההרים
הקרחון התלוי נראה מרחוק תלוי בין ההרים ומכאן גם שמו
צילום: דרור סיוון
שתף