קארטרה אוסטראל, צ'ילה
פרות מטיילות בין הפרחים
פרות מטיילות ומלחכות עשב בין הפרחים בדרך הקארטרה אוסטראל
צילום: טל דקל
שתף