בית הקברות צ'אוצ'ייה, נאסקה
קבר בבית הקברות צ'אוצ'ייה
קבר פתוח ובו שרידי שלדים וגולגולות בבית הקברות צ'אוצ'ייה בנאסקה
צילום: רותם בוסי
שתף