טרק לגונה 69, וואראז
הרים עצומים סובבים לגונה
הרים נישאים מעלה מקיפים את לגונה 69 בוואראז
צילום: אורן איילון
שתף