קוסקו, פרו
קוסקו בשעות הלילה
קוסקו נראית אחרת בשעות הלילה..
צילום: אורן איילון
שתף