אתר העתיקות של סיפאן, צ'יקלאיו
כדים עתיקים באתר העתיקות בסיפאן
שרידי כדים עתיקים באתר העתיקות של סיפאן בצ'יקלאיו
צילום: אורן איילון
שתף