חרחורין, מונגוליה
סוסים, פרות וכבשים במרעה בדרך לחרחורין
זמן מרעה טבעי סמוך לחרחורין.
צילום: יפתח בן פורת
שתף