פולונרווה, סקי לנקה
בודהה השוכה בפולונרווה
פסל בודהה שוכב יפהפה בפולונרווה.
צילום: ינאי כהן
שתף