לנסויס, ברזיל
לנסויס בלילה
רחובות לנסויס בשעות הלילה
צילום: מור לנקרי
שתף