סיאם-ריפ, קמבודיה
עדיין ישנם מוקשים רבים
עד היום ניתן לצפות באנשים קטועי גפיים כתוצאה ממוקשים רבים שהונחו באזור, חשוב מאוד שלא לסטות מהדרכים באזור המקדשים.
צילום: טל כרם
שתף