טרק אראונד אנפורנה, נפאל
בדרך אל הכפר בין ההרים
מצד אחד צחיח, האופק לבן: כמה יופי באזור אחד!
צילום: סיימון שמואל
שתף