טרק אראונד אנפורנה, נפאל
עברית גם באנפורנה...
עברית, עברית, עברית גם בכפרים מרוחקים בהרים.
צילום: דנה כרם
שתף