אל קלאפטה, ארגנטינה
מחכים להתנפצות הקרחון
מחכים ומחכים לרגע בו תהיה התנפצות קטנה של הקרחון המתנפץ
צילום: ברק מידן
שתף