להאסה, סין
עם גלגל התפילה ביד
מאמינה מקומית עם גלגל תפילה במנזר באזור להאסה.
צילום: מתן בר
שתף