דונחואנג, סין
הדיונות מרחוק
הדיונות של דונחואנג ממרחק.
צילום: מתן בר
שתף