זונגדיאן, סין
כפר באזור זונגדיאן
כפר שקט, יפה ופסטורלי.
צילום: מתן בר
שתף