מקלוד ג'אנג', הודו
פרה משוטטת במקלוד..
פרה משוטטת להנאתה במקלוד גאנג'.
צילום: דנה כרם
שתף