ורנאסי, הודו
מבט על וראנסי
העיר וראנסי בשעת הזריחה.
צילום: ברק בונקר
שתף