האמפי, הודו
סירת נוסעים בהאמפי
שטים בהאמפי.
צילום: תמר שטיירמן
שתף