ג'אייפור, הודו
העיר הוורודה של ראג'אסטאן
ג'אייפור, העיר הוורודה.
צילום: ברק בונקר
שתף