לה, הודו
הדרך המדהימה ללה
הכביש הצר בדרך ללה
צילום: אלי אלפגוטר
שתף