קאסול, הודו
הכפר היפה קאסול
רחוב בכפר.
צילום: דנה כרם
שתף