קאסול, הודו
"תהלוכה" בקאסול
תהלוכת באפלו בקאסול
צילום: דנה כרם
שתף