פאלולם, הודו
סל סרדינים
מראה נפוץ בפאלולם.
צילום: דנה כרם
שתף