האמפי, הודו
נוף האמפי
תמונה שמעלה געגועים להאמפי...
צילום: דנה כרם
שתף