עוד על סאינשנד

הגעה מהאמפי למומבי

איזון תחבורה יש מהאמפי לממובאי?

מרכז רוחני בתאילנד

האם מישהו מכיר או יןדע על מרכז רוחני כלשהו ...

הגעה להאמפי

כיצד ניתן להגיע ממוביי? כיצד ניתן להגיע ...

סאינשנד

סאינשנד (Sainshand) היא בירת מחוז דורנוגוב. חשיבותה מתבטאת במיקומה האסטרטגי (יושבת על פסי הרכבת המובילים לתוך סין, וקרובה מאוד לגבול). סאינשנד היא עיר מאובקת ועייפה, ומשמשת בעיקר כנקודת הצטיידות לפני המשך הטיול.